Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle

Khách hàng: Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle

Hạng mục công việc:

Sửa chữa, nâng cấp nội thất khu vực Hội Nghị - Khách sạn Caravelle

 

Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle

Khách hàng: Công Ty Liên Doanh Hữu Hạn Khách Sạn Chains Caravelle

Hạng mục công việc:

Sửa chữa, nâng cấp nội thất khu vực Hội Nghị - Khách sạn Caravelle

 

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...