Index Living Mall

Khách hàng:  Index Living Mall

Hạng mục công việc: Thi công nội thất và đồ mộc

Sen Decor đã thiết kế và thi công trang trí nội thất trung tâm Index Living Mall  đầu tiên của Việt Nam tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP HCM) có  diện tích hơn 7.000m2 với 2 phân khu riêng biệt tại tầng 3 và tầng 4 của trung tâm thương mại.


Index Living Mall

Khách hàng:  Index Living Mall

Hạng mục công việc: Thi công nội thất và đồ mộc

Sen Decor đã thiết kế và thi công trang trí nội thất trung tâm Index Living Mall  đầu tiên của Việt Nam tại Vincom Mega Mall Thảo Điền (TP HCM) có  diện tích hơn 7.000m2 với 2 phân khu riêng biệt tại tầng 3 và tầng 4 của trung tâm thương mại.


We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...