Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire

Tình trạng dự án: 
Đã hoàn thành
Hạng mục công việc:
Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ trang trí nội thất -  QB,QB1

Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire

Tình trạng dự án: 
Đã hoàn thành
Hạng mục công việc:
Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ trang trí nội thất -  QB,QB1

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...