NyDC Cafe

Khách hàng: NyDc

Hạng mục công việc: Thi công nội thất và đồ mộc

Những băng ghế sofa được  thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, những bức tranh, bản đồ tàu diện ngầm và cột màu đỏ mô phỏng theo những cây cột tại ga tàu điện ngầm, NYDC hiện ra trước mắt thực khách như một không gian của nghệ thuật, một bầu không khí New York như chính tên gọi của mình.


NyDC Cafe

Khách hàng: NyDc

Hạng mục công việc: Thi công nội thất và đồ mộc

Những băng ghế sofa được  thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại, những bức tranh, bản đồ tàu diện ngầm và cột màu đỏ mô phỏng theo những cây cột tại ga tàu điện ngầm, NYDC hiện ra trước mắt thực khách như một không gian của nghệ thuật, một bầu không khí New York như chính tên gọi của mình.


We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...