L’Oreal & MYMY Beauty Salon

Tình trạng dự án:

Đã hoàn thành

Hạng mục công việc:

Thi công nội thất và đồ mộc

NyDC Cafe

Tình trạng dự án:

Đã hoàn thành

Hạng mục công việc:

Nội thất và đồ mộc.

Index Living Mall

Tình trạng dự án:

Đã hoàn thành

Hạng mục công việc:

Thi công nội thất và đồ mộc

Bene Caffe

Tình trạng dự án:

Đã hoàn thành

Hạng mục công việc:

Thi công nội thất và đồ mộc

The Pizza Company

Tình trạng dự án:

Đã hoàn thành

Hạng mục công việc:

Thi công nội thất và đồ mộc

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...