Maia Quy Nhơn Resort

Khách hàng: Công ty cổ phần khu du lịch biển Maia Quy Nhơn

Hạng mục công việc:

Công tác gỗ và nội thất gỗ cho Khu du lịch  biển Maia Quy Nhơn 

Maia Quy Nhơn Resort

Khách hàng: Công ty cổ phần khu du lịch biển Maia Quy Nhơn

Hạng mục công việc:

Công tác gỗ và nội thất gỗ cho Khu du lịch  biển Maia Quy Nhơn 
We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...