Alma Resort


Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG

Vị trí: Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục công việc: Thi công Hoàn hiện nội thất;
Cung cấp và lắp đặt đồ Nội thất liền tường & Nội thất rời cho 400 phòng khách sạn kèm với 7 Khu công cộng

Giá trị hợp đồng: 170.384.195.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

 

Alma Resort


Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH VỊNH THIÊN ĐƯỜNG

Vị trí: Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục công việc: Thi công Hoàn hiện nội thất;
Cung cấp và lắp đặt đồ Nội thất liền tường & Nội thất rời cho 400 phòng khách sạn kèm với 7 Khu công cộng

Giá trị hợp đồng: 170.384.195.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...