Clubhouse Swanbay

 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Vina Đại Phước
Vị trí:  Đảo Đại Phước thuộc huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai
Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt nội thất khu vực Nhà Câu lạc bộ
Giá trị hợp đồng:  12.361.040.070 VNĐ
Tình trạng: Đã hoàn thiện

 

Clubhouse Swanbay

 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Vina Đại Phước
Vị trí:  Đảo Đại Phước thuộc huyện Nhơn Trạch – Đồng Nai
Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt nội thất khu vực Nhà Câu lạc bộ
Giá trị hợp đồng:  12.361.040.070 VNĐ
Tình trạng: Đã hoàn thiện

 

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...