Hà Đô Centrosa Garden


Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ

Vị trí: Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất & lắp đặt đồ gỗ cho toàn bộ khu vực công cộng phân khu Jasmine & Orchird

Giá trị hợp đồng: 31.135.476.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Hà Đô Centrosa Garden


Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ

Vị trí: Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất & lắp đặt đồ gỗ cho toàn bộ khu vực công cộng phân khu Jasmine & Orchird

Giá trị hợp đồng: 31.135.476.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...