Lumiere Parkland

Chủ đầu tư: Masterise Homes

Vị trí: Tp Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt nội thất liền tường cho 970 căn hộ và khu công cộng

Giá trị hợp đồng: 383.511.320.628 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Lumiere Parkland

Chủ đầu tư: Masterise Homes

Vị trí: Tp Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt nội thất liền tường cho 970 căn hộ và khu công cộng

Giá trị hợp đồng: 383.511.320.628 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...