The Empire City - Linden & Tilia


Chủ đầu tư: EMPIRE CITY LLC

Vị trí: Thủ Thiêm, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ cho 8 tháp phân khu Liden & Tilia với 952 căn hộ
Thi công hoàn thiện nội thất và lắp đặt đồ gỗ cho toàn bộ khu vực công cộng

Giá trị hợp đồng: 154.410.318.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

The Empire City - Linden & Tilia


Chủ đầu tư: EMPIRE CITY LLC

Vị trí: Thủ Thiêm, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ cho 8 tháp phân khu Liden & Tilia với 952 căn hộ
Thi công hoàn thiện nội thất và lắp đặt đồ gỗ cho toàn bộ khu vực công cộng

Giá trị hợp đồng: 154.410.318.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...