Gateway - Block C

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN KIM

Vị trí: Thảo Điền, Quận 2, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ cho 88 căn hộ và khu vực công cộng

Giá trị hợp đồng: 16.690.539.452 VNĐ

Tình trạng: Đang thi công

Gateway - Block C

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN KIM

Vị trí: Thảo Điền, Quận 2, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ cho 88 căn hộ và khu vực công cộng

Giá trị hợp đồng: 16.690.539.452 VNĐ

Tình trạng: Đang thi công

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...