Grandbay Hạ Long


Chủ đầu tư: Bim Group
Vị trí: Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt nội thất cho Clubhouse và Sales Gallery
Giá trị hợp đồng: 28.485.840.892 VND
Tình trạng: Đã hoàn thành

Grandbay Hạ Long


Chủ đầu tư: Bim Group
Vị trí: Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt nội thất cho Clubhouse và Sales Gallery
Giá trị hợp đồng: 28.485.840.892 VND
Tình trạng: Đã hoàn thành
We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...