Golf Clubhouse Bình Tiên

 

Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN TRUNG NAM

Vị trí: Tỉnh Ninh Thuận

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện, cung cấp và  lắp đặt nội thất nhà câu lạc bộ Goft 

Giá trị hợp đồng: 28.366.840.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Golf Clubhouse Bình Tiên

 

Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN TRUNG NAM

Vị trí: Tỉnh Ninh Thuận

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện, cung cấp và  lắp đặt nội thất nhà câu lạc bộ Goft 

Giá trị hợp đồng: 28.366.840.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...