The Empire Đà Nẵng


Chủ Đầu Tư: TẬP ĐOÀN EMPIRE

Vị trí: Thành Phố Đà Nẵng

Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ cho 350 phòng khách sạn thuộc phân khu Latido

Giá trị hợp đồng: 28.168.183.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

The Empire Đà Nẵng


Chủ Đầu Tư: TẬP ĐOÀN EMPIRE

Vị trí: Thành Phố Đà Nẵng

Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ cho 350 phòng khách sạn thuộc phân khu Latido

Giá trị hợp đồng: 28.168.183.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...