Fusion Resort Nha Trang


Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SERENITY HOLDING VIỆT NAM

Vị trí: Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nộ thất & lắp đặt đồ gỗ cho khu vực sảnh đón, nhà hàng biển

Giá trị hợp đồng: 11.476.000.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Fusion Resort Nha Trang


Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SERENITY HOLDING VIỆT NAM

Vị trí: Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nộ thất & lắp đặt đồ gỗ cho khu vực sảnh đón, nhà hàng biển

Giá trị hợp đồng: 11.476.000.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...