Văn Phòng Wonder Sea

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN WONDERSEA

Vị trí: Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện, cung cấp và lắp đặt nội thất liền tường và đồ rời cho toàn bộ dự án

Giá trị hợp đồng: 15.822.909.893 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Văn Phòng Wonder Sea

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN WONDERSEA

Vị trí: Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện, cung cấp và lắp đặt nội thất liền tường và đồ rời cho toàn bộ dự án

Giá trị hợp đồng: 15.822.909.893 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...