Dự Án Hoa Sen Đại Phước

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ĐẠI PHƯỚC (CFLD)

Vị trí: Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện, cung cấp và  lắp đặt nội thất  cho Nhà câu lạc bộ & Khu công cộng Chung cư cao tầng

Giá trị hợp đồng: 30.237.900.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Dự Án Hoa Sen Đại Phước

 

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ĐẠI PHƯỚC (CFLD)

Vị trí: Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện, cung cấp và  lắp đặt nội thất  cho Nhà câu lạc bộ & Khu công cộng Chung cư cao tầng

Giá trị hợp đồng: 30.237.900.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...