Vinpearl Resort & Spa Hội An


Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN VIN GROUP

Vị trí: Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ rời cho 26 Villa

Giá trị hợp đồng: 14.267.338.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Vinpearl Resort & Spa Hội An


Chủ đầu tư: TẬP ĐOÀN VIN GROUP

Vị trí: Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ rời cho 26 Villa

Giá trị hợp đồng: 14.267.338.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...