Fusion Resort Phú Quốc


Chủ đầu tư:  CÔNG TY TNHH SERENITY HOLDING VIỆT NAM

Vị trí: Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ cho 44 Villa

Giá trị hợp đồng: 21.945.000.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Fusion Resort Phú Quốc


Chủ đầu tư:  CÔNG TY TNHH SERENITY HOLDING VIỆT NAM

Vị trí: Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ cho 44 Villa

Giá trị hợp đồng: 21.945.000.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...