Gateway Thảo Điền

 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Sơn Kim
Vị trí: Tower C, Số 2 Lê Thước, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt nội thất căn hộ
Giá trị hợp đồng:  18.000.000.000  VNĐ
Tình trạng: Đã hoàn thiện

Gateway Thảo Điền

 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Sơn Kim
Vị trí: Tower C, Số 2 Lê Thước, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 
Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt nội thất căn hộ
Giá trị hợp đồng:  18.000.000.000  VNĐ
Tình trạng: Đã hoàn thiện
We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...