The Metropole Thủ Thiêm


Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN KIM

Vị trí: Thủ Thiêm, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ cho 348 căn hộ, và toàn bộ khu công cộng

Giá trị hợp đồng: 65.793.355.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

The Metropole Thủ Thiêm


Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SƠN KIM

Vị trí: Thủ Thiêm, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Cung cấp & lắp đặt đồ gỗ cho 348 căn hộ, và toàn bộ khu công cộng

Giá trị hợp đồng: 65.793.355.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...