Vinpearl Đà Nẵng & Villas 2

Tình trạng dự án: 
Thi công hoàn tất
Hạng mục công việc:
Cung cấp, lắp đặt nội thất liền tường, nội thất rời cho nhà Beach Club - Đà Nẵng

Vinpearl Đà Nẵng & Villas 2

Tình trạng dự án: 
Thi công hoàn tất
Hạng mục công việc:
Cung cấp, lắp đặt nội thất liền tường, nội thất rời cho nhà Beach Club - Đà Nẵng

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...