Caravelle Hotel Sài Gòn


Chủ đầu tư: CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN KHÁCH SẠN CHAINS CARAVELLE

Vị trí: Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất & lắp đặt đồ gỗ cho toàn bộ khu vực nhà hội nghị và Vegas Club

Giá trị hợp đồng: 27.502.521.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Caravelle Hotel Sài Gòn


Chủ đầu tư: CÔNG TY LIÊN DOANH HỮU HẠN KHÁCH SẠN CHAINS CARAVELLE

Vị trí: Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hạng mục công việc: Thi công hoàn thiện nội thất & lắp đặt đồ gỗ cho toàn bộ khu vực nhà hội nghị và Vegas Club

Giá trị hợp đồng: 27.502.521.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...