Maia Quy Nhơn Resort


Chủ đầu tư: VINA CAPITAL

Vị trí: Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ cho 88 Villa và khu vực công cộng

Giá trị hợp đồng: 64.594.055.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

Maia Quy Nhơn Resort


Chủ đầu tư: VINA CAPITAL

Vị trí: Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Hạng mục công việc: Cung cấp và lắp đặt đồ gỗ cho 88 Villa và khu vực công cộng

Giá trị hợp đồng: 64.594.055.000 VNĐ

Tình trạng: Đã hoàn thành

We are not only the ID contractor but also the partner whom you can trust...